Stays

Mandarin Oriental, Tokyo

2-1-1,Nihonbashi Muromachi,Chuo-ku,Tokyo

03-3270-8800

Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier

3-4-4,Nihonbashi Muromachi,Chuo-ku,Tokyo

03-3270-1131